Privacyverklaring

Privacyverklaring Margot Hoenderop Gewichtsadviezen

Identiteit en contactgegevens

Margot Hoenderop Gewichtsadviezen
Eigenaar: Margot (T.M.P.M.) Hoenderop, BGN-gewichtsconsulent
Adres: 4e Binnenvestgracht 18, 2311 NT Leiden
Telefoon: 06 – 21364948
Website: www.mhgewichtsadviezen.nl
KvK Den Haag: 71486364
BGN-lidnummer: 3848
AGB-code: 90110255

Welke gegevens leg ik vast?

Als je gebruik maakt van mijn diensten, heeft Margot Hoenderop Gewichtsadviezen hiervoor gegevens van je nodig. Deze verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via de e-mail en/of tijdens onze persoonlijke gesprekken. Denk hierbij aan de volgende persoonlijke gegevens:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Naam zorgverzekeraar
  • Relevante medische gegevens
  • Informatie over je leefstijl

Waarom is dat nodig?

Als gewichtsconsulent heb ik jouw gegevens nodig om je een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en dit aan jou te kunnen verstrekken. In sommige gevallen kan het gaan om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens leg ik alleen vast indien noodzakelijk / relevant voor mijn begeleiding van jou. Ook voor de financiële afhandeling van jouw begeleiding heb ik een aantal persoonsgegevens van je nodig. Jouw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden.

Mijn website (www.mhgewichtsadviezen.nl) maakt gebruik van tracking cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Door gebruik te maken van deze cookies kan ik jouw gedrag op mijn website volgen en op basis van deze gegevens kan ik mijn website optimaliseren. Door de ingeschakelde cookies ontvang ik jouw gegevens met betrekking tot persoonsidentificatie (jij kunt de cookies in jouw browser uitschakelen). Jouw gegevens worden gedeeld met Google Analytics. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Margot Hoenderop Gewichtsadviezen bewaart jouw persoonsgegevens tot 7 jaar (wettelijke verplichting vanuit de Belastingdienst) na de beëindiging van de begeleiding. Meer in het algemeen bewaar ik jouw gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens verzameld en verwerkt zijn.

Gegevens delen met anderen?

Om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zal Margot Hoenderop Gewichtsadviezen jouw gegevens, indien noodzakelijk, maar alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming, delen met andere zorgverleners (denk aan rapportage aan een verwijzend huisarts of bij doorverwijzing naar een diëtist). Jouw toestemming is beperkt tot het doel waarvoor jouw gegevens worden gedeeld en zal schriftelijk worden vastgelegd. Margot Hoenderop Gewichtsadviezen zal je vragen om deze schriftelijke toestemming te ondertekenen met jouw handtekening. Je kunt een gegeven toestemming voor het delen van jouw gegevens altijd intrekken.

Als cliënt van Margot Hoenderop Gewichtsadviezen geef je aan kennis te hebben genomen van de manier waarop ik jouw gegevens verwerk, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Ook verklaar je de privacy van andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de andere deelnemers aan Slank Clubs / Cursussen te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de gegevens in jouw dossier in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: Margot Hoenderop Gewichtsadviezen, 4e Binnenvestgracht 18, 2311 NT Leiden of telefonisch contact opnemen via 06 – 21364948. Ik zal dan een afspraak met je maken. Bij deze afspraak moet je je legitimeren om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Margot Hoenderop Gewichtsadviezen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat deze gegevens onzorgvuldig worden bewaard of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met Margot Hoenderop: 06 – 21364948.

Meer informatie?

Heb je een vraag of een klacht, bijvoorbeeld over het gebruik van jouw gegevens, dan kun je altijd persoonlijk contact opnemen met Margot Hoenderop: 06 – 21364948 of een bericht sturen naar mijn adres: Margot Hoenderop Gewichtsadviezen, 4e Binnenvestgracht 18, 2311 NT Leiden.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Leiden, 17 februari 2021.
Aangepast op 24 juli 2023.