Privacyverklaring

Privacyverklaring Margot Hoenderop Gewichtsadviezen

Identiteit en contactgegevens

Margot Hoenderop Gewichtsadviezen
Eigenaar: Margot (T.M.P.M.) Hoenderop, gewichtsconsulent
Adres: 4e Binnenvestgracht 18, 2311 NT Leiden
Telefoon: 06-21364948
Website: www.mhgewichtsadviezen.nl
E-mail: margot@mhgewichtsadviezen.nl
KvK Den Haag: 71486364

Welke gegevens leg ik vast?

Als u gebruik maakt van mijn diensten, heeft Margot Hoenderop Gewichtsadviezen hiervoor gegevens van u nodig. Deze verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via de e-mail en/of tijdens onze persoonlijke gesprekken. Denk hierbij aan de volgende persoonlijke gegevens:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Naam zorgverzekeraar
  • Relevante medische gegevens
  • Informatie over uw leefstijl

Waarom is dat nodig?

Als gewichtsconsulent heb ik uw gegevens nodig om u een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en dit aan u te kunnen verstrekken. In sommige gevallen kan het gaan om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens leg ik alleen vast indien noodzakelijk / relevant voor mijn begeleiding van u. Ook voor de financiële afhandeling van uw begeleiding heb ik een aantal persoonsgegevens van u nodig. Uw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden.

Mijn website (www.mhgewichtsadviezen.nl) maakt gebruik van tracking cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Door gebruik te maken van deze cookies kan ik uw gedrag op mijn website volgen en op basis van deze gegevens kan ik mijn website optimaliseren. Door de ingeschakelde cookies ontvang ik uw gegevens met betrekking tot persoonsidentificatie (u kunt de cookies in uw browser uitschakelen). Uw gegevens worden gedeeld met Google Analytics. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Margot Hoenderop Gewichtsadviezen bewaart uw persoonsgegevens tot 7 jaar (wettelijke verplichting vanuit de Belastingdienst) na de beëindiging van de begeleiding. Meer in het algemeen bewaar ik uw gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens verzameld en verwerkt zijn.

Gegevens delen met anderen?

Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zal Margot Hoenderop Gewichtsadviezen uw gegevens, indien noodzakelijk, maar alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, delen met andere zorgverleners (denk aan rapportage aan een verwijzend huisarts of bij doorverwijzing naar een diëtist). Uw toestemming is beperkt tot het doel waarvoor uw gegevens worden gedeeld en zal schriftelijk worden vastgelegd. Margot Hoenderop Gewichtsadviezen zal u vragen om deze schriftelijke toestemming te ondertekenen met uw handtekening. U kunt een gegeven toestemming voor het delen van uw gegevens altijd intrekken.

Als cliënt van Margot Hoenderop Gewichtsadviezen geeft u aan kennis te hebben genomen van de manier waarop ik uw gegevens verwerk, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de andere deelnemers aan Slank Clubs / Cursussen te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens in uw dossier in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: margot@mhgewichtsadviezen.nl. Ik zal dan een afspraak met u maken. Bij deze afspraak moet u zich legitimeren om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Margot Hoenderop Gewichtsadviezen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat deze gegevens onzorgvuldig worden bewaard of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via margot@mhgewichtsadviezen.nl of bel met Margot Hoenderop: 06-21364948.

Als u mailt naar margot@mhgewichtsadviezen.nl houdt u er dan rekening mee, dat ook uw eigen provider kan zien dat u een relatie heeft met Margot Hoenderop Gewichtsadviezen. Deze relatie kan uw provider toevoegen aan het profiel dat de provider van u bijhoudt.

Meer informatie?

Heeft u een vraag of een klacht, bijvoorbeeld over het gebruik van uw gegevens, dan kunt u altijd persoonlijk contact opnemen met Margot Hoenderop: 06-21364948 of een bericht sturen naar: margot@mhgewichtsadviezen.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Leiden, 3 september 2019.